Östra Färs LRF är en lokal gren av LRF som verkar i området runt Lövestad, Röddinge, Tolånga och Vanstad i Skåne.

 

Årligen arrangeras ett antal trevliga arrangemang med den stora logdansen som kronan på verket. Logdansen drar numera närmare 500 deltagare och det serveras en sillamacka och helgrillad gris med tillbehör. De senaste åren har orkestrar som Titanix, Arvingarna och Scotts mfl. spelat upp till dans.

 

LRF's vision "Vi får landet att växa" antogs vid riksförbundsstämman 2002 och lyder:

 

"Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället"